Pogoda
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Regulamin

Polityka Prywatności

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu ZUTEL z siedzibą pod adresem ul. Szkolna 5 w Dzierżoniowie.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)      ….

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższa nota polityki cookies chroniona jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska: http://wszystkoociasteczkach.pl/

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO "ZUTEL" z 4 maja 2015

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze strony;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego ZUTEL;

4. Serwis internetowy (Strona) – serwis internetowy dostępny pod www.zutel.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności czerpać informacje na temat firmy ZUTEL oraz ofert z nią związanych;

5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

7. Administrator serwisu  osoba zajmująca się zarządzaniem serwisu internetowego i odpowiadający za jego sprawne i ciągłe działanie.  


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod www.zutel.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Serwis internetowy, działający pod www.zutel.pl, prowadzony jest przez firmę "ZUTEL" Usługi Teleinformatyczne.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności cel prowadzenia serwisu internetowego, zasady korzystanie z serwisu internetowego oraz wykorzystywania i przetwarzania informacji;

2.5. Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 6 lub nowszej z włączoną obsługą Javy, lub

b) Google Chrome w wersji 42.0.2311.90 lub nowszej z włączoną obsługą Javy,

c) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze serwisu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący serwis zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zutel.pl.

2.9. Celem prowadzenia serwisu internetowego jest informacja związana z działalnością firmy, serwis ma tylko charakter informacyjny i reklamowy.


III. Zasady korzystania ze Serwisu Internetowego

3.1. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego jest zapoznanie i przestrzeganie Regulaminu serwisu.

3.2. Informacje podane na stronach internetowych serwisu, w szczególności zdjęcia i treści związane z firmą, są objęte prawem autorskim.

3.3. Serwis jest skierowany między innymi do osoby pełnoletnich tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia mogą korzystać z serwisu za zgodą opiekunów prawnych.

3.4. Administrator serwisu internetowego może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów serwisu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) dopuścił się za pośrednictwem serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów serwisu internetowego,

b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora serwisu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy ZUTEL.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy ZUTEL,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Korzystanie i przetwarzania informacji

4.1 Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad korzystania z informacji tj. w pkt 3.2 oraz 3.5(e)

4.2 Klient nie może kopiować, przetwarzać i rozpowszechniać żadnych treści, zdjęć etc. w całości lub w części na innych stronach internetowych zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170 bez zgody Administratora serwisu internetowego firmy ZUTEL ponieważ stanowi to naruszenie praw autorskich.

V. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

5.1. Administrator serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

5.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego.

5.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres email: zutel@zutel.pl

5.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres email, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy serwisem internetowym a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6.3. Klient oświadcza że zapoznał się z regulaminem serwisu internetowego.

6.4 Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie bez informowania o tym Klienta.